Konferencje

XXIX Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW, Katedra Podstaw Inżynierii SGGW oraz  Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej zapraszają w terminie 18-21 maja 2015r. do udziału w XXIX Szkole Naukowej Metodologii Nauk Empirycznych

Honorowy Naukowy Kierownik Szkoły Profesor dr hab. Stanisław Pabis, twórca i wieloletni kierownik Szkół Naukowych obchodzi w tym roku jubileusz 90. rocznicy urodzin. Z tej okazji zapraszamy do udziału w specjalnej sesji plenarnej (wtorek 19 maja)

Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych realizuje zapotrzebowanie na wiedzę o zasadach prowadzenia badań w sposób metodologicznie poprawny, co w konsekwencji zawsze prowadzi do zwiększenia ich efektywności. Dobra znajomość tych zasad jest szczególnie przydatna w przygotowaniu prac doktorskich i habilitacyjnych.

Na program Szkoły składają się wykłady zamawiane i seminaria, na tematy dotyczące metodologicznego i metodycznego ustawienia badań naukowych, dyskusje oraz wystąpienia uczestników. Uczestnicy Szkoły mogą zaprezentować wyniki swych prac w formie referatów lub posterów, i poddać je życzliwej dyskusji.

Szczególnie miło widziane są wystąpienia prezentujące informacje o problemach naukowych częściowo rozwiązanych albo takich, których rozwiązania Autor dopiero poszukuje.

Wystąpienia uczestników mogą być opublikowane odpłatnie w periodykach: Annals of Warsaw University of Live Sciences lub Inżynieria Rolnicza, albo nieodpłatnie w periodyku Technical Sciences.

XXIX Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych
odbędzie się w dniach 18-21 maja 2015r.

DW „Wanta” ul. Grunwaldzka 21 w Zakopanem.

Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi:

  • 800 zł   dla doktorantów,
  • 1000 zł   dla pozostałych osób.

 Koszt uczestnictwa w sesji jubileuszowej wynosi:

  • 250 zł z jednym noclegiem,
  • 400 zł z dwoma noclegami.

Zgłoszenie Uczestnictwa w Szkole prosimy przesyłać do dnia 15 kwietnia 2015 r. na adres:

Katedra Podstaw Inżynierii SGGW
Zakład Podstaw Nauk Technicznych
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa

lub e-mail: krystyna_bondaruk@sggw.pl

XXIX Szkoła Metodologii Nauk Empirycznych - komunikat 1 - formularz zgłoszeniowy (54.0 KiB, 321 downloads)

Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. na konto:

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Oddział Terenowy w Warszawie,
Bank Pekao S.A.O/W-wa
nr: 88 1240 6263 1111 0000 4586 5905
z dopiskiem “XXIX Szkoła” i podaniem nazwiska osoby, za którą wniesiono opłatę.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -