Ogłoszenia dla studentów / Studia wymienne

Nabór studentów na wymianę akademicką w ramach programu PAX

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o otwarciu naboru na wymianę akademicką w ramach programu PAX.

PAX to program wymiany studentów w ramach umowy pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i National Chung Hsing University w Taichung na Tajwanie, oferujący jedno- lub dwusemestralny program dydaktyczny.

W ramach programu PAX uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie oraz stypendium w wysokości ok. NT$ 8000 miesięcznie (ekwiwalent 250USD). Koszty podróży są opłacane przez studenta.

Kandydaci:

  • status studenta SGGW
  • ukończony co najmniej 1 rok studiów
  • nominacja poprzez Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW

Liczba studentów: max. 4 studentów na semestr lub 2 studentów na cały rok akademicki

Terminy:

  1. Semestr zimowy (wrzesień – styczeń)
  2. Semestr letni (luty – czerwiec)
  3. Rok akademicki (wrzesień – czerwiec)

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej SGGW (bud.8, pok.20) w terminie do 31 marca 2015r.

Informacje szczegółowe o programie, wymagane dokumenty, procedura aplikacyjna itd. znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej SGGW.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -