Ogłoszenia dla pracowników

Konferencja naukowo-praktyczna „Rolnictwo precyzyjne – dziś i jutro”

Precision Farming to dynamicznie rozwijająca się dziedzina rolnictwa, w której zastosowanie mają innowacyjne rozwiązania techniczne oraz nowe obszary wiedzy.

Aktualny stan oraz perspektywy rolnictwa precyzyjnego w Polsce, były tematem konferencji zorganizowanej przez firmę Agrocom Polska, która corocznie odbywa się w Sebastianeum Silesiacum – Instytucie Naukowo-Badawczym Ks. Sebastiana Kneippa w Kamieniu Śląskim. Tegoroczna edycja konferencji miała miejsce w dniach 27-28.01.2015 r. W konferencji uczestniczył dr inż. Jacek Skudlarski.

Na konferencji wystąpiło 12 prelegentów reprezentujących firmy z branży Precision Farming, środowiska naukowe oraz gospodarstwa rolne, które sukcesywnie stosują technologie satelitarne. W tematyce referatów dominowała tematyka zastosowania teledetekcji w rolnictwie precyzyjnym. Dużo uwagi poświęcono zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania dostępnego na platformach internetowych, które wykorzystuje dane satelitarne oraz pochodzące z urządzeń montowanych na ciągnikach i maszynach, a które ma zastosowanie w zarządzaniu produkcją w gospodarstwie. Przedstawiono także zastosowanie bezzałogowych pojazdów latających w rolnictwie. W programie konferencji przewidziano część praktyczną, podczas której zaproszeni goście mogli zapoznać się z pracą automatycznego sterowania ciągnikiem rolniczym.

Honorowym gościem konferencji był prof. dr hab. ks. Abp Alfons Nossol, który wygłosił wykład pt. „25 lat Krzyżowej. Upadek dwóch murów: Muru Berlińskiego oraz muru nienawiści pomiędzy naszymi narodami. Wkład Chrześcijan w proces pojednania i pokoju w Europie”.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -