Jubileusze i nagrody / Konferencje

Zaproszenie na jubileuszową Sesję Naukową z okazji 90-lecia urodzin prof. dra hab. Stanisława Pabisa

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Katedra Podstaw Inżynierii zapraszają w dniu 24 kwietnia 2015r. na Naukową Sesję “Pół wieku naukowego rozwoju inżynierii rolniczej” zorganizowaną z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin profesora dra hab. Stanisława Pabisa

Profesor dr. hab. inż. Stanisław Pabis był wieloletnim dziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i twórcą i kierownikiem Katedry Inżynierii Procesów Rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przez kilka kadencji przedstawicielem dyscypliny inżynieria rolnicza w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Profesor posiada ogromny dorobek naukowy i dydaktyczny, znany i ceniony w skali nauki światowej.

Cel i tematyka sesji
Celem sesji będzie prezentacja i dyskusja osiągnięć naukowych w inżynierii rolniczej w Polsce, do których przyczyniła się znajomość inżynierii systemów i metodologii. Tematyką sesji jest prezentacja i dyskusja znaczenia systemowego podejścia w tworzeniu wiedzy, doskonalenia teorii oraz znaczenia badań modelowych i symulacji komputerowej poprzedzających zastosowania osiągnięć teoretycznych w praktyce. Tworzenie teoretycznych podstaw dla badań i ich wdrożeń, ważnych i docenianych w skali nauki światowej, zostanie zaprezentowane na przykładzie suszarnictwa rolniczego. Aktualnie uważa się, że poprawne metodologicznie procedury badawcze są normą, w tworzeniu nauki przydatnej praktyce. Do wdrażania takiego podejścia przyczynia się znajomość metodologii nauk empirycznych, której nieustępliwym propagatorem i twórcą jest szacowny Jubilat – profesor Stanisław Pabis.

Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Małgorzata Jaros
dr hab. Jędrzej Trajer, prof. SGGW, prodziekan ds. nauki WIP
mgr inż. Krystyna Bondaruk (sekretarz organizacyjny)
dr inż. Ewa Golisz
dr inż. Ewa Kukiełko
dr inż. Monika Janaszek – Mańkowska
dr inż. Andrzej Bryś
dr inż. Szymon Głowacki
dr inż. Radosław Winiczenko.

Adres organizatora:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Podstaw Inżynierii
ul. Nowoursynowska 164
02– 787 Warszawa

Udział w Sesji można zgłaszać:

  • listownie (adres jak wyżej) z dopiskiem: „Sesja Jubileuszowa”
  • pocztą elektroniczną na adres: kpi@sggw.pl
  • lub telefonicznie – numer telefonu: +48 22 59 34 618

Miejsce obrad:
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie,  budynek 18, Aula im. prof. Józefa Kuczewskiego

Dojazd do miejsca obrad:
z dworca kolejowego PKP Warszawa Centralna – metrem do stacji Służew, a następnie autobusem MZK linii 193, ewentualnie samochodem.

Program sesji

11.00 – Otwarcie Sesji – wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji

11.15 – Prezentacja naukowego dorobku prof. dra hab. Stanisława Pabisa – prof. dr hab. Małgorzata Jaros, SGGW w Warszawie

11.45 – Wykład Jubilata, prof. dra hab. Stanisława Pabisa, nt. Poznawanie rzeczywistości: od empirycznych formuł do teoretycznych modeli.

12.15 – Przerwa

12.45 – Znaczenie inżynierii systemów – modelowania i symulacji komputerowej w rozwiązywaniu problemów inżynierii rolniczej – prof. dr hab. Jerzy Weres, UP w Poznaniu

13.15 – Rozwój naukowych podstaw suszarnictwa płodów rolnych w Polsce i na świecie – prof. dr hab. Marek Markowski, UWM w Olsztynie

13.45 – Dyskusja

14.00 – Składanie Jubilatowi życzeń.  Toast, na który zaprasza Dziekan Wydziału.

ok 17.00 – Zakończenie sesji.

 

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -