Ogłoszenia dla studentów

Szkolenie z zakresu zarządzania małą firmą

Szkolenie z zakresu zarządzania małą firmą skierowane do studentów kierunków Technologie Energii Odnawialnej, Technologii Drewna, Biotechnologia.

W ramach realizowanego projektu Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020 organizowane jest szkolenie w wymiarze 15 godzin z zakresu

Zarządzania małą firmą

dla studentów kierunków:

  • technologie energii odnawialnej,
  • technologia drewna
  • biotechnologie

Wykładowca: dr Sylwester Gregorczyk,
Szkoła Główna Handlowa,
Kolegium Zarządzania i Finansów,
Instytut Zarządzania

Termin:
19 marca 2015r. (czwartek)
26 marca 2015r. (czwartek)
9 kwietnia 2015r. (czwartek)

Godz. 15.00 aula Wydziału Inżynierii Produkcji

Informacje dodatkowe: prof. dr hab. Andrzej Chochowski – koordynator zadania 2

Zapisy: sekretariat Zakładu Gospodarki Energetycznej

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -