Losy absolwentów

Paweł Nowakowski – absolwent WTRiL, założyciel AMC Advanced Manufacturing Consulting and Training

Absolwent wydziałów Mechaniki na Uniwersytecie Louis Pasteur w Strasbourg’u, Budowy Samochodów na Politechnice Warszawskiej oraz Inżynierii Produkcji na SGGW w Warszawie.

Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania INTERNATIONAL MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Paryżu. Praktyczne doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych zdobywał najpierw jako inżynier doskonalenia procesu i szef projektów w Kraft Jacobs Suchard w Strasbour’u, a później jako konsultant francuskiej grupy doradczej IDEF. W latach 1995-1997 pełnił funkcję dyrektora polskiego oddziału IDEF.

Od 1998 założyciel i główny konsultant firmy AMC Advanced Manufacturing Consulting and Training. Projektuje i wspólnie z kadrą trenerów prowadzi szkolenia i programy doradcze dla firm produkcyjnych w obszarach doskonalenia procesu produkcji wdrażając rozwiązania z zakresu 6Sigma, Lean Management i komputerowej parametrycznej optymalizacji procesu za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Jest partnerem firmy Lanner Group Limited – lidera optymalizacji procesów biznesowych oraz firmy Mott MacDonald UK specjalizującej się w realizacji inwestycji przemysłowych w technologii BIM. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu klasycznych metod doskonalenia procesu Lean-6Sigma takich jak 5S, SMED, KAIZEN, TPM, FMEA, SPC, DOE, Standaryzacja Pracy, KANBAN, VSM Analiza Strumienia Wartości, Poka Yoke, Mini Spółki, Koła Jakości, PDCA, DMAIC, Metody Analizy Problemu Toyoty, Zarządzanie Wynikami oraz programy rozwoju kreatywności i angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie procesu produkcji. Wśród klientów z którymi miał przyjemność pracować znajdują się znane firmy produkcyjne będące liderami w swoich branżach takie jak: Ardagh Glass, Avon, CocaCola, Bridgestone, Delphi Automotive, Faurecia Automotive, GlaxoSmithKline, GoodYear, Kompania Piwowarska, MARS, Pilkington, Philips, Rexam, Thomson, Unilever, Valeo i wiele innych. Wspólnie z kierownictwem firm prowadził działania których celem było osiągnięcie konkretnych efektów znajdujących swoje odzwierciedlenie w poprawie efektywności i rentowności biznesowej przedsiębiorstwa.

Opracował wiele skutecznych programów wdrożeniowych z obszaru doskonalenia kompetencji zarządzania personelem w firmach produkcyjnych. Ma na swoim koncie udane wdrożenia kompleksowych programów rozwijania kompetencji przywódczych dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla oraz tworzenia klimatu do pracy zespołowej i ciągłego doskonalenia procesu przez personel liniowy. Zajmuje się również wdrażaniem najnowszych metod doskonalenia i optymalizacji procesów z wykorzystaniem zaawansowanych symulacji komputerowych procesów produkcji i łańcucha logistycznego. Autor artykułów i publikacji z zakresu innowacyjnych metod optymalizacji procesów biznesowych za pomocą symulacji komputerowych. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania procesami na SGGW w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

e-mail – pawel.nowakowski@amc.waw.pl
mobile +48 501 064 490

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -