Okiem studenta

Zakończenie studiów podyplomowych “Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”

W sobotę 28 lutego 2015 roku egzaminem dyplomowym zakończyły się 3-semestralne podyplomowe studia kwalifikacyjne “Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”.

Egzamin dyplomowy złożyło pomyślnie 37 słuchaczy. W studiach uczestniczyli nie tylko nauczyciele szkół średnich z całego kraju, ale także inne osoby zainteresowane technologiami energii odnawialnej.

Tematyka studiów obejmowała zagadnienia: ekologii, gospodarki energetycznej, zarządzanie energetyką rozproszoną, wszystkich technologii energii odnawialnej, a także z zakresu eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uzyskanie dyplomu daje uprawnienia słuchaczom do nauczania przedmiotów związanych z kształceniem w nowym zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych. Program obejmował 400 godzin zajęć, w tym praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe w obiektach wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Studia podyplomowe stanowią kolejny element kompleksowego kształcenia w zakresie technologii energii odnawialnej (teo) na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Realizujemy nauczanie na poziomie uniwersyteckim na wszystkich poziomach, od studiów inżynierskich, poprzez magisterskie aż po doktoranckie i podyplomowe. Studia przygotowują specjalistów dla tworzącego się lokalnego rynku energii i energetyki prosumenckiej, co jest szczególnie istotne w obliczu uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W roku akademickim 2015/2016 Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie planuje uruchomienie kolejnej edycji trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowychUrządzenia i systemy energetyki odnawialnej

Bliższe informacje: http://energetyka.odnawialna.sggw.pl

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -