Ogłoszenia dla studentów

Fotowoltaika w Polsce – czy ma szansę na sukces?

Zapraszamy na wykład “Fotowoltaika w Polsce – czy ma szansę na sukces?”

W ramach realizowanego projektu Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020 zapraszamy na wykład pt.

Fotowoltaika w Polsce – czy ma szansę na szukces?

który poprowadzi dr inż. Stanisław Pietruszko (Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki).

Termin i miejsce: 24 marca 2015r. (wtorek), godz. 10.15, Aula Wydziału Inżynierii Produkcji, budynek 8

Biuro Projektu:
Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy – kierownik projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski – koordynator zadania 2

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -