Ogłoszenia dla studentów

Praktyki zawodowe w Holandii – spotkanie informacyjne

Zapraszamy studentów zainteresowanych praktykami zawodowymi w Holandii na spotkanie z przedstawicielem firmy rekrutacyjnej FruitPickers Panem Jurgenem Sholtenem

Praktyki są skierowane do osób z różnych kierunków studiów, które chcą zdobyć wiedzę teoretyczną połączoną z doświadczeniem praktycznym.

Praktyki przewidziane są na okres 3 miesięcy, podczas których uczestnicy otrzymują wynagrodzenie od pracodawcy. Istnieje możliwość połączenia praktyk z programem ERASMUS+, po spełnieniu przez uczestnika wymogów formalnych programu.

Termin spotkania:
27 marca 2015r. o godzinie 11.00
sala 112 w budynku 8 (Stary Kampus SGGW)

Na spotkanie obowiązuje rejestracja mailowa. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie imienia i nazwiska oraz nazwy swojego wydziału na adres : joanna_zach@sggw.pl.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -