Ogłoszenia dla pracowników / Ogłoszenia dla studentów

Godziny rektorskie dnia 2 kwietnia 2015r.

W związku ze zbliżającymi się świętami, wyznaczone zostały godziny rektorskie dla studentów.

Na prośbę Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW w Warszawie, decyzją prorektora prof. Bogdana Klepackiego w dniu 2 kwietnia 2015r. od godziny 14.00 wyznaczone godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -