Seminaria

Seminarium pt. “Rozwiązania systemowe w grzaniu i chłodzeniu przy wykorzystaniu pomp ciepła”

9 kwietnia 2015r. (czwartek) o godz. 10.15 w auli WIP-u odbędzie się seminarium firmy Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. pt. “Rozwiązania systemowe w grzaniu i chłodzeniu przy wykorzystaniu pomp ciepła”

Seminarium poprowadzi mgr inż. Adam Koniszewski – Key Account Manager Glen Dimplex Polska Sp. z o.o..

Zakres tematyczny seminarium:

  • Pompy ciepła „od pomysłu do realizacji”,
  • Układy hydrauliczne dla grzania i chłodzenia oparte na pompach ciepła,
  • Efektywność pomp ciepła w systemie grzewczo-chłodzącym,
  • Dane techniczne i ich interpretacja,
  • Przykładowa analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania układu grzewczo-chłodzącego z pompą ciepła.

Seminarium zorganizowane jest w ramach projektu „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020″

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -