Konkurs BHP

VII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 10 kwietnia 2015r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbył się finał VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W siódmej edycji konkursu udział wzięło ponad 2500 uczniów średnich szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym, które zgodnie z Regulaminem spełniały warunki zgłoszenia i uczestnictwa.

Do finału przystąpiło prawie 130 uczniów z całego kraju. Finaliści musieli wykazać się wyjątkową wiedzą, nie tylko dlatego, że konkurs dotyczył mało popularnej dziedziny jaką jest bhp i ergonomia w rolnictwie, ale również z tej przyczyny, że poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania.

Po dokonaniu oceny testów, na podstawie zdobytej liczby punktów, Centralna Komisja Konkursowa w składzie której znaleźli się przedstawiciele organizatorów konkursu – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Redakcji AGROmechaniki, oraz współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyłoniła 5 laureatów:

I miejsce – Mateusz Stępień z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, opiekun: Zbigniew Ratuszny

II miejsce – Adam Bloch z Technikum Leśnego w Białowieży, opiekun: Joanna Urszula Zamojska

III miejsce – Dominik Naróg z Zespołu Szkół CKR im. Józefa Piłsudskiego, opiekun: Marek Szymański

IV miejsce – Bartosz Matz z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, opiekun Zygmunt Jeliński

V miejsce – Bartosz Kowalski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, opiekun: Ewa Szczepaniak

Zwycięzcy uczniowie, oprócz prestiżowych nagród w postaci indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, otrzymali również cenne nagrody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRUS oraz organizatorów i sponsorów. Pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania za wkład pracy otrzymali również uczniowie i nauczyciele z pozostałych szkół.

W czasie kiedy uczniowie rozwiązywali testy, dla nauczycieli została zorganizowana sesja plenarna. Wykład wprowadzający pt. „Technologiczne i techniczne aspekty przechowywania owoców” wygłosił dr hab. Michał Sypuła . Kolejne referaty wygłosili sponsorzy konkursu – Bayer CropScience oraz Fortis Technology.

Tegoroczna frekwencja w Konkursie to ogromna satysfakcja dla organizatorów – Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW i redakcji AGROmechaniki, jak również współorganizatorów – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (partner strategiczny) oraz sponsorów – firm Bayer CropScience oraz Fortis Technology.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -