Jubileusze i nagrody / Ogłoszenia

Sukces pracowników Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych oraz przedsiębiorstwa INVENTOR Jan JOŃSKI

Na XXI Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH 2015 w Kielcach, Złoty Medal zdobył bijakowy rozdrabniacz biomasy BRB 150 produkowany przez firmę INVENTOR Jan Joński Mokobody.

Nagrodę tę przyznano za szczególną przydatność urządzenia dla sadowników, leśników oraz na plantacjach drzew energetycznych.

W konstruowaniu rozdrabniacza brali udział pracownicy Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych. Przeprowadzili Oni także kompleksowe badania tego urządzenia, badania eksploatacyjne oraz badania związane z ergonomią i bezpieczeństwem jego użytkowania.

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach odbyły się w dniach 27-19.03.2015r. Są jedną z dwóch najchętniej odwiedzanych imprez targowych w Polsce.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -