Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCN

Szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych organizuje szkolenie dotyczące zasad konkursu HARMONIA Narodowego Centrum Nauki.

Środki w konkursie HARMONIA przeznaczone są na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Szkolenie odbędzie się dnia 29 kwietnia 2015 r. o godz. 14.15 w sali 112 w budynku nr 8

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://docs.google.com/forms/d/1mPLd3Hota5qob9d126Sz__SzEXMjYSfqrpdVuVuZ4Hg/viewform w terminie do dnia 21 kwietnia.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Małgorzata Ciborowska
Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
tel.+48 22 593 18 41
fax +48 22 593 18 42
malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -