Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Oferta DAAD w ramach programu wspierania kosztów wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych w latach 2016-2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy naukowej w ramach programu wspierania kosztów wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych w latach 2016-2017.

Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce i Niemczech. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie).

We wniosku należy również przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe.

Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki.

Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu (zakres, nowe elementy, cele cząstkowe) w aspekcie współpracy polsko-niemieckiej. Polski wniosek może być przyjęty po warunkiem złożenia równoległego wniosku w Niemczech. We wniosku należy wyraźnie przedstawić konkretne zadania wykonywane przez partnera polskiego i niemieckiego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osobowej-przy-realizacji-projektow-badawczych-w-latach-2016-2017.html należy przesłać w terminie do 30 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się stronie MNiSW

Kontakt w SGGW
Sylwia Kosmala
Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
tel: +48 22 59 310 41
e-mail: sylwia_kosmala@sggw.pl

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -