Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków o współfinansowanie projektów LIFE w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o współfinansowanie projektów LIFE w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

W związku z planowanym przez Komisję Europejską zaproszeniem do składania wniosków do Programu LIFE w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu w naborze 2015, przewidzianym na 1 czerwca 2015 r., NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o współfinansowanie projektów LIFE w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.

Wnioski będzie można składać w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 22 czerwca 2015 r., do godz. 15.30

Więcej informacji na stronach internetowych:

1) Program LIFE http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,647.html

2) Dofinansowanie NFOŚiGW http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,156.html

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -