Okiem studenta

Etap okręgowy XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

17 kwietnia 2015 r. na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odbył się etap okręgowy XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Już od 39 lat na terenie kraju odbywa się Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych skierowana do młodzieży klas przedmaturalnych i maturalnych ponadgimnazjalnych szkół rolniczych. Odbywa się ona w 9 blokach tematycznych:

  • produkcja roślinna;
  • produkcja zwierzęca;
  • ogrodnictwo;
  • mechanizacja rolnictwa,
  • ochrona i inżynieria środowiska;
  • żywienie człowieka i gospodarstwo domowe;
  • agrobiznes;
  • leśnictwo;
  • architektura krajobrazu.

W roku obecnym w etapie okręgowym organizowanym i nadzorowanym przez SGGW wzięło udział około 180 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przede wszystkim z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Zadaniem ich było rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań oraz wykonanie 3 zadań praktycznych obejmujących regulację pługa, przegląd codzienny ciągnika oraz określenie zużycia wału korbowego silnika. Z okręgu warszawskiego do etapu centralnego przechodzi 30 uczniów.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -