Ogłoszenia dla pracowników / Staż zagraniczny

Oferta 2-letniego stażu naukowego w Katalonii

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW informuje o możliwości odbycia 2-letniego stażu naukowego w instytucji badawczej w Katalonii

Możliwość skorzystania ze stypendium na staż naukowy realizowana jest w ramach projektu realizowanego w 7. Programie Ramowym.

Wymagania:

 • doktorat + 4 lata stażu naukowego
 • rok doświadczenia w naukach stosowanych lub transferze technologii
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem badawczym

Dziedziny naukowe:

 • biotechnologia
 • informatyka
 • technologia żywności
 • technologia produkcji
 • energetyka i technologie środowiskowe

Finansowanie:

 • płaca 57120 EURO/rok
 • badania 8640 EURO/rok
 • mobilność 860 EURO/rok

Spotkanie informacyjne zorganizowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW odbędzie się na początku maja.

Termin składania aplikacji: czerwiec 2015r.

Instytucje badawcze uczestniczące w programie można wyszukać na stronie http://www.catalonia.com/en/our-services/tecnio.jsp

Informacje szczegółowe:
Agnieszka Wojciechowska De Cokere, MSc
Head of International Research Projects Office
Tel.: (+48 22) 593 10 50
e-mail: agnieszka_wojciechowska@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -