Konferencje

Zaproszenie na Konferencję “Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym”

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej “Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym”

Konferencja naukowa nt.
Problemy gospodarki energią  i środowiskiem  w  rolnictwie, leśnictwie  i przemyśle spożywczym
odbędzie się w dniach 13-14 września 2016 roku
na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

Konferencja organizowana pod patronatem JM Rektora SGGW oraz NFOŚIGW w Roku Jubileuszowym 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdów i noclegów.

Liczba uczestników Konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja ma umożliwić pracownikom nauki omówienie problemów gospodarki energią i środowiskiem oraz zapoznania się z projektem „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Będzie okazją do prezentacji wyników badań oraz dyskusji. W trakcie trwania Konferencji przewiduje się prezentacje referatów związanych z szeroko rozumianą inżynierią rolniczą, leśną i przemysłu spożywczego w kontekście działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, w tym poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Informacja o projekcie “Ogólnopolski system wsparcia doradztwa…

Ważne terminy:
do 30.06.2016r. – rejestracja i zgłoszenie tematu (wypełnienie formularza rejestracyjnego na dole strony),
do 30.07.2016r. – przesłanie streszczenia

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Janusz Wojdalski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Tomasz Borecki, dr h.c.
 • prof. dr hab. Janusz Budny
 • prof. dr hab. Jerzy Buliński
 • prof. dr hab. Andrzej Chochowski
 • prof. dr hab. Józef Grochowicz, dr h.c.
 • prof. dr hab. Piotr Konieczny
 • prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski, dr h.c.
 • prof. dr hab. Adam Kupczyk
 • prof. dr hab. Aleksander Lisowski
 • prof. dr hab. Leszek Mieszkalski
 • prof. dr hab. Leszek Mościcki
 • prof. dr hab. Janusz Piechocki
 • prof. dr hab. Józef Szlachta
 • prof. dr hab. Jan Szyszko, dr h.c.
 • prof. dr hab. Małgorzata Trojanowska
 • prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
 • prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak
 • dr hab. Tomasz Nurek – prof. SGGW
 • dr hab. Jędrzej Trajer, prof. SGGW
 • dr hab. Adam Ekielski
 • dr inż. Leszek Kujda
Komitet organizacyjny:

 • dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW – przewodniczący
 • dr hab. inż. Monika Aniszewska – sekretarz
 • dr inż. Arkadiusz Gendek – II sekretarz
 • dr hab. Ewa Piotrowska
 • dr hab. inż. Michał Sypuła
 • dr inż. Jacek Brzózko
 • dr inż. Karol Tucki
 • dr inż. Radosław Winiczenko
 • lic. Małgorzata Kamińska

Tematyka Konferencji:

 • Energetyczne aspekty inżynierii produkcji
 • Ochrona środowiska w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym
 • Efektywność energetyczna maszyn rolniczych, leśnych i zakładów przetwórstwa spożywczego
 • Zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne
 • Gospodarka energią
 • Eksploatacja maszyn  w kontekście zmniejszania energochłonności  produkcji i emisji  zanieczyszczeń
 • Przetwarzanie surowców biologicznych na paliwa pochodzące z OZE
 • Problematyka zrównoważonego rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii
 • Techniczne aspekty zespołów roboczych maszyn rolniczych i leśnych oraz ich wpływ na środowisko
 • Środowiskowe aspekty projektowania maszyn uwzględniające podwyższone standardy ergonomii, wdrażanie czystszej i  bezpiecznej produkcji  w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym

Referaty należy przygotować w formie wystąpienia multimedialnego (*.ppt, *.pptx), którego prezentacja zajmować będzie ok. 10-15 min, a postery – w formie plakatu, orientacja pionowa, format A0/A1. Prezentacje referatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konferencji

Streszczenia referatów i posterów o objętości max. 2 strony formatu B5 wydane zostaną jako materiały konferencyjne. Wymagania edytorskie oraz szablon dotyczący streszczenia zamieszczone są w pliku do pobrania na stronie konferencji. Streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl

Opublikowanie pełnych tekstów zaproponowane zostanie uczestnikom po konferencji.

Sekretarz Konferencji:
dr hab. inż. Monika Aniszewska
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
SGGW w Warszawie
Nowoursynowska 164,
02-687 Warszawa,

tel. 022 59 345 11 (20)
monika_aniszewska@sggw.pl

Formularz elektroniczny:
Zachęcamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod ramowym programem Konferencji

Ramowy program Konferencji

wtorek, 13 września 2016

900 -1100 – Rejestracja
1100 – 1200Uroczyste otwarcie Konferencji
1200-1330 – Wykłady plenarne
1330-1430 – Przerwa
1600 -1800 – Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
1900 – Uroczysta kolacja

środa, 14 września 2016

900 -1130 – Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
1130 -1200 – Przerwa
1200 -1330  – Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
1400 – Podsumowanie i zakończenie konferencji
             Obiad

Partnerami Konferencji są: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Energia i Środowisko w Mleczarstwie, Czasopismo AGRO-Industry, Czasopismo Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego.

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Komunikat nr 1 - Informacja o Konferencji
238.3 KiB3.06.2016574
Program szczegółowy Konferencji
Arkadiusz Gendek
455.0 KiB5.09.20161105
Szablon i wymagania edytorskie dotyczące streszczenia
124.5 KiB29.09.20151145
Tematyka Konferencji
196.2 KiB30.05.2016349


Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -