Seminaria

Nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne

7 maja 2015r. (czwartek) o godz. 15.00 na Wydziale Inżynierii Produkcji w budynku nr 19, sala 7 odbędzie się wykład szkoleniowy w ramach tematyki “Ochrona środowiska”

Wykład pt.
“Nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne (węgiel, gaz)”

poprowadzi:

dr inż. Piotr Krawczyk

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

Seminarium zorganizowane jest w ramach projektu „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020″

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -