Informacje MNiSW / Ogłoszenia / Wymiana naukowa

Nabór wniosków w ramach programu wymiany osobowej z Republiką Włoską

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszają do składania wniosków w ramach programu CANALETTO na wymianę osobową z Republiką Włoską w latach 2016 – 2018.

Program CANALETTO obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i włoskimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony wyłącznie w następujących kategoriach:

  • nauki podstawowe
  • badania kosmiczne
  • żywność i rolnictwo, zrównoważone środowisko
  • medycyna i zdrowie
  • nanonauki i zaawansowane materiały
  • technologie informacyjne i telekomunikacyjne
  • technologie dla dziedzictwa kulturowego

Finansowanie:

W ramach Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).

W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki). MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów.

Nabór wniosków trwa od 27 kwietnia do 10 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-wymiany-osobowej-naukowcow-z-republika-wloska-canaletto-na-lata-2016-18.html

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -