Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Finansowanie kosztów podróży i zakwaterowania na ICT Event 2015

KE finansuje koszty podróży i zakwaterowania na ICT Event 2015 (20-22.10.2015, w Lizbona) dla osób chcących nawiązać kontakty i zaprezentować swoje pomysły projektowe, pod konkursy ICT w Programie Horyzont 2020 (tematy dotyczą również Agriculture and Food Security).

ICT Event (ICT 2015 Innovate, Connect, Transform) to okazja do spotkania potencjalnych partnerów do projektów składanych w obszarze ICT (Agriculture and Food Security), ramach Programu Horyzont 2020. Podczas sesji networkingowych będzie istniała możliwość prezentacji organizacji, obszarów badawczych i pomysłów projektowych oraz zapoznania się z pomysłami innych uczestników spotkania, a tym samym nawiązania bezpośrednich kontaktów pod przyszłą współpracę.

Na Polskę przypadają 23 miejsca

Zgłoszenia należy przesyłać na adres malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl w terminie do 13 maja 2015r.

Kontakt i informacje szczegółowe:

Małgorzata Szołucha
Koordynator obszaru Technologie Informacyjne i Komunikacyjne
Ekspert dla obszaru Europa w zmieniającym się świecie w Programie Horyzont 2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
tel. 228287483 w. 251

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -