Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Nabór wniosków w ramach konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze w ramach programu koordynowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i National Research Foundation (NRF).

W ramach konkursu można składać wnioski na projekty badawcze w następujących obszarach:

  • Health sciences
  • Agriculture
  • Biosciences and biotechnology
  • Environment and climate change
  • Water and green technology
  • Maritime economy
  • Clean coal technology
  • Information and communication technology (ICT).

NCBR przeznacza kwotę 2 400 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, z czego nie więcej niż 400 000 PLN na projekt. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Termin składania wniosków upływa 6 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie NCBiR

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Międzynarodowych Projektów Badawczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Małgorzata Ciborowska
tel.+48 22 593 18 41
malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -