Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników / Wymiana naukowa

Nabór wniosków w ramach Programu Wykonawczego ze Słowacją na wymianę osobową na lata 2016- 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Wykonawczego ze Słowacją na wymianę osobową na lata 2016- 2017.

Program obejmuje projekty badawcze, wspólnie uzgodnione między polskimi i słowackimi zespołami badawczymi. Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.

Finansowanie:
W ramach Programu środki przyznawane przez obie Strony na projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).

W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) . MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów.

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 30 czerwca 2015 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt i informacje w SGGW
Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych SGGW w Warszawie
Małgorzata Ciborowska
tel.+48 22 593 18 41
malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -