Okiem studenta / Wizyty naukowe

Wizyta studentów z Iowa State University, New York (USA)

W dniu 12 maja gościliśmy na Wydziale Inżynierii Produkcji  przedstawicieli z Iowa State University, New York (USA)

Grupę studentów oprowadzał dr inż. Piotr Borowski wraz z prodziekanem ds. Nauki dr. hab. inż. Jędrzejem Trajerem. Studenci zwiedzili laboratorium ekstruzji w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji, które zaprezentował dr inż. Tomasz Żelaziński oraz laboratoria gleby i biomasy w Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych. Oprowadzającym był prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski.

W tym samym dniu zostało zorganizowane seminarium naukowe dla doktorantów, podczas którego pracownik naukowy z Iowa State University wygłosił referat dotyczący metod badań realizowanych na Wydziale Inżynierii Biosystemów.Podczas seminarium dwóch doktorantów naszego wydziału (Rafał Plewa i Marta Bloch-Michalik) zaprezentowało swoje wyniki badań.

W seminarium uczestniczył prodziekan ds. Nauki dr. hab. inż. Jędrzej Trajer, kierowniczka studiów doktoranckich prof. dr hab. Agnieszka Kaleta oraz prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski . Moderatorem seminarium był dr inż. Piotr Borowski.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -