Konferencje

Zaproszenie na Dni WIP 2015 oraz XXIV Międzynarodową Konferencję Studentów

Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji, Koło Naukowe Studentów WIP, Międzywydziałowe Koło Naukowe Menadżer oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, kontynuując wieloletnią tradycję, zapraszają w dniach 26-28.05.2015 roku na Dni Wydziału Inżynierii Produkcji oraz XXIV Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów.

W ramach Dni WIP przewidujemy XXIV Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów nt. „Współczesne Aspekty Inżynierii Produkcji”, na której studenci przedstawiają referaty dotyczące realizowanych prac badawczych. Na konferencję zgłosili się studenci z Turcji, Ukrainy oraz studenci naszego Wydziału. Konferencja ta przybliża nam aspekty Inżynierii Produkcji w zakresie wykraczającym poza standardowe programy nauczania. Jest również czynnikiem wpływającym na zwiększenie się aktywności studentów poprzez ich zaangażowanie w działalność kół naukowych. Każdego roku jest ona ważnym punktem w kalendarzu studenta, dzięki temu może on poszerzyć swoją wiedzę o doświadczenia kolegów z innych zakątków Ziemi.

Uwieńczeniem Dni Wydziału będzie tradycyjne ognisko, które ma na celu zbliżenie do siebie studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji. Podczas ogniska przewidziane są konkursy zarówno dla studentów jak i pracowników. Wytypowani pracownicy z każdej Katedry zmierzą się w teleturnieju Familiada. Studenci natomiast będą rywalizować ze sobą w konkursach sprawnościowych i nie tylko.

Ognisko to wieloletnia tradycja Wydziału Inżynierii Produkcji na którą wszyscy czekają przez cały rok. Jest ono również podziękowaniem ze strony studentów dla naszych wykładowców za włożony wkład w naszą edukację. Taka impreza pozwala na integrację całej społeczności Wydziału począwszy od studentów do wykładowców i pracowników technicznych.

Program Dni Wydziału

26 maja 2015
Godz. 18.00 – Uroczysta kolacja dla uczestników Konferencji

27 maja 2015
Część 1
Godz.  9.00 – Rejestracja uczestników konferencji
Godz. 10.00  – Rozpoczęcie Dni Wydziału Inżynierii Produkcji
Godz.  10.15  – Prezentacja Agencji Rynku Energii
Godz.  10.40 – Rozpoczęcie konferencji studentów
Godz.  11.30 – Przerwa kawowa
Godz.  12.00 – Prezentacje uczestników
Godz.  13.30 – Przerwa obiadowa
Godz. 14.30 – Zakończenie konferencji i wręczenie nagród laureatom

Część 2
Godz.  19.00 – Rozpoczęcie Ogniska Wydziałowego
Godz. 02.00 – Zakończenie Ogniska Wydziałowego

28 maja 2015
Godz. 11.00–15.00 – Wycieczka po Warszawie dla uczestników Konferencji

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -