Współpraca z przemysłem

Nasi partnerzy

W ramach działalności naukowej oraz dydaktycznej, Wydział Inżynierii Produkcji realizuje umowy o współpracy z uznanymi partnerami ze świata gospodarki.

Od 2007 r. redakcja AGROmechaniki organizuje wraz z Wydziałem Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie konferencje naukowo-techniczne dla nauczycieli szkół średnich rolniczych. Spotkania z nauczycielami maja na celu przybliżenie im najnowszych trendów w kolejnych działach techniki rolniczej.
Drugim wspólnym przedsięwzięciem jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie skierowany do uczniów szkół średnich.


 

Bayer CropScience jest liderem w zakresie ochrony roślin, biotechnologii i higieny sanitarnej. Zajmuje wiodąca pozycję na rynku insektycydów, herbicydów, fungicydów i zapraw nasiennych, oferując najpełniejszą paletę środków ochrony roślin. Spośród firm z branży rolniczej Bayer CropScience ma jeden z największych i najbardziej zaawansowanych programów badawczych. Współpraca z Wydziałem jest wielopłaszczyznowa – badania naukowe, dydaktyka oraz wspieranie działalności promocyjnej.


 

Bonduelle Polska jest jedną z najbardziej dynamicznych filii w Koncernie Bonduelle. Powstała w 1992 r. W ramach współpracy, studenci Wydziału odbywają praktyki zawodowe w fabryce w Gniewkowie, prowadzą badania do prac dyplomowych, których wyniki przyczyniają się do modernizacji linii produkcyjnej zwiększając efektywność produkcji. Po odbyciu stażu, najlepsi studenci mają szansę na zatrudnienie w firmie i wyjazdy zagraniczne.


Firma DeLaval to ponad 125 lat innowacji i doświadczenia w produkcji mleka. Codziennie wspieramy producentów mleka w ich działaniach. Koncepcja Zrównoważonej Gospodarki Mlecznej ukierunkowana jest na pozyskiwanie mleka najwyższej jakości dla jak największej ilości ludzi przy jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Na Wydziale Inżynierii Produkcji firma zainstalowała robota udojowego VMS, na którym prowadzone są szkolenia oraz prace naukowo-dydaktyczne


 

Firma New Holland oferuje producentom upraw rynkowych, hodowcom inwentarza żywego, firmom usługowym, hodowcom winorośli i profesjonalistom zajmującym się pielęgnacją nawierzchni trawiastych łatwe w obsłudze ciągniki, maszyny żniwne i sprzęt do załadunku/rozładunku: ponad 80 linii produktowych i ponad 300 modeli. Firma łączy najszerszą na świecie ofertę sprzętu rolniczego z efektywnym wsparciem w zakresie części i usług (Parts and Service) serwisowych oraz z szeroką gamą dostosowanych do potrzeb klientów usług finansowych świadczonych przez specjalistów od rolnictwa.


Firma STIHL jest postrzegana jako symbol doskonałej techniki. W ramach zajęć studenci mają okazję korzystać z najnowszych produktów do profesjonalnych prac w leśnictwie, ogrodnictwie i pielęgnacji zieleni miejskiej.
W ramach zajęć organizowane są wyjazdy do siedziby firmy w Sadach k. Poznania, gdzie studenci poznają od środka sposoby zarządzania firmą oraz nowoczesne systemy magazynowania i dystrybucji towarów.


 

Firma “INVENTOR Jan Joński” jest znanym w kraju i na Węgrzech producentem maszyn i urządzeń rolniczych, głównie przetrząsaczo-zgrabiarek do siana zawieszanych i przyczepianych oraz rozdrabniaczy tarczowych do drewna.
W maju 2014r. podpisano porozumienie o współpracy którego zadaniem jest m.in. wspólne prowadzenie badań z udziałem potencjału kadrowego i technicznego obu stron nad nowymi innowacyjnymi maszynami i urządzeniami.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -