Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników / Wymiana naukowa

Nabór wniosków wspierających mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych pomiędzy Polską a Austrią

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, iż trwa nabór wniosków wspierających mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych pomiędzy Polską a Austrią.

Ogólne informacje:
Warunkiem ubiegania się w konkursie jest przedstawienie przedsięwzięcia naukowego, w którym będą uczestniczyć naukowcy z obu państw.

W pierwszej kolejności wspierane są projekty, które spełniają następujące kryteria:

  • uczestniczą młodzi naukowcy w wieku do 35 lat;
  • istnieje perspektywa rozszerzenia współpracy na współprace multilateralną (w tym Horyzont 2020);
  • udział w zespole badawczym kobiet po stronie austriackiej;
  • nowi partnerzy, którzy jeszcze nie brali udziału w tym programie.

Finansowanie:
W ramach Programu środki przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) . MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. Finansowanie prowadzonych badań naukowych musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Nabór wniosków:
Termin składania zgłoszeń konkursowych trwa do 30 września 2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt i informacje w SGGW
Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych SGGW w Warszawie
Małgorzata Ciborowska
tel.+48 22 593 18 41
malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -