Ogłoszenia dla pracowników

Zgłaszanie kandydatów do szóstego konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

Tylko do 15 czerwca 2015r. można zgłaszać kandydatów do szóstego konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS, której celem jest wyróżnienie wybitnych uczonych z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla polsko-niemieckiej współpracy naukowej.

Od kandydatów oczekuje się, by łączyli w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki, oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój Polski i Niemiec.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Konkurs skierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Jest przyznawana co dwa lata w drodze konkursu dwóm uczonym, jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR (100 EUR dla każdego z dwóch laureatów).

Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 15 czerwca 2015 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie <http://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus oraz bezpośrednio u koordynatora programu, dr Beaty Frączak, tel. 22 845 95 43, beata.fraczak@fnp.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 

  1. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa

 

tel. (+48) 22 845 95 44

 

fax (+48) 22 845 95 05

 

www.fnp.org.pl <http://www.fnp.org.pl>

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -