Ogłoszenia dla pracowników

Zaproszenie na European Climate Diplomacy Day 2015

Ambasada Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają na European Climate Diplomacy Day 2015

Konferencja pt. “Green Cities: globalna transformacja ku niskoemisyjnej przyszłości – korzyści dla gospodarki i dla ludzi” odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 r. w godzinach godz. 11.00-15.00, pod adresem: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP), ul. Wawelska 56

Przedstawiciele Warszawy, Berlina, Paryża i Londynu oraz rządów i Komisji Europejskiej podzielą się doświadczeniami na temat tego, w jaki sposób wielkie miasta mogą skorzystać na redukcji gazów cieplarnianych, implementując rozwiązania chroniące klimat oraz stosując innowacyjne rozwiązania. Dla mieszkańców oznacza to wyższą jakość życia, nowoczesne miejsca pracy i rozwój gospodarczy.

Miasta na całym świecie angażują się w akcje ograniczające zmiany klimatu. Wielu prezydentów miast i burmistrzów oraz przedstawicieli lokalnych administracji zdobyło już laury za działalność na rzecz ochrony klimatu. Zrozumieli oni bowiem wyjątkową rolę, jaką odgrywają aglomeracje miejskie w procesie zapobiegania zmianom klimatu.

Mimo że miasta zajmują tylko kilka procent powierzchni ziemi, to odpowiadają  za więcej niż 80 procent światowej emisji dwutlenku węgla. Bez działań zapobiegających emisjom, wszystkim mieszkańcom globu grożą poważne konsekwencje  negatywnie wpływające na jakość naszego życia.

Pytania dotyczące konferencji można kierować na adres david.fuhrmann@fco.gov.uk

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -