Ogłoszenia / Wizyty naukowe

Udział dr inż. Jacka Skudlarskiego w konferencjach naukowych w Republice Białoruskiej

W dniach 2-8 czerwca 2015 r. dr inż. Jacek Skudlarski przebywał z wizytą w Republice Białoruś. Celem wizyty był udział w międzynarodowych konferencjach naukowo-praktycznych organizowanych przez Białoruski Państwowy Uniwersytet Techniczno-Rolniczy w Mińsku oraz Zjednoczenie Republikańskie „Belagroservis”.

Pierwsza z konferencji pt. „Innowacyjne technologie w produkcji rolniczej” miała miejsce na Wydziale Agromechanicznym. W dniu 2 czerwca odbyła się sesja plenarna konferencji, na której dr inż. Jacek Skudlarski wygłosił referat pt. „Zastosowanie bezzałogowych aparatów latających dla kontroli stanu upraw i optymalizacji dawek nawożenia mineralnego”. W dniu 3 czerwca pracownik naszego Wydziału uczestniczył w uroczystościach związanych z Dniami Wydziału Agromechanicznego.

W dniach 4-5 czerwca dr inż. Jacek Skudlarski uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. „Aktualne problemy formowania potencjału kadrowego na potrzeby innowacyjnego rozwoju sektora rolno-spożywczego” zorganizowanej przez Instytut Podwyższenia Kwalifikacji funkcjonujący przy Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Techniczno-Rolniczym w Mińsku. Tematem wygłoszonego na sesji plenarnej przez dr inż. Jacka Skudlarskiego referatu były „Innowacyjne systemy precyzyjnego nawożenia mineralnego z wykorzystaniem technik GPS”.

Dr inż. Jacek Skudlarski jest wieloletnim uczestnikiem konferencji naukowych organizowanych przez Zjednoczenie Republikańskie „Belagroservis” (R.O. Belagroservis) w ramach międzynarodowej wystawy sprzętu rolniczego „BELAGRO”. R.O. Belagroservis skupia organizacje zajmujące się systemem serwisu technicznego parku ciągnikowo-maszynowego, zaopatrzeniem rolnictwa w środki do produkcji rolnej, usługami mechanizacyjnymi oraz produkcją maszyn rolniczych. Tematem corocznie organizowanych konferencji są „Aktualne problemy zastosowania nowej techniki, technologii i organizacji serwisu technicznego w sektorze rolno-spożywczym”. Na plenarnej sesji, którą odwiedza wiceminister rolnictwa Białorusi Leonid Marinich, dr inż. Jacek Skudlarski wygłosił referat pt. „Rola Smart Farming w innowacyjnym rozwoju gospodarstw rolnych”. Za aktywny udział dr inż. Jacka Skudlarskiego w konferencjach naukowych organizowanych przez tę ważną w białoruskim sektorze rolniczym Organizację, R.O. Belagroservis nagrodziło Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego okolicznym dyplomem.

Ostatnim etapem wizyty dr inż. Jacka Skudlarskiego w Białorusi było zwiedzanie międzynarodowej wystawy sprzętu rolniczego „BELAGRO-2015”, która miała miejsce w Mińsku. Na tej największej wystawie w Białorusi widoczny był także polski akcent. Swoje produkty zaprezentowała m.in. firma Unia Group.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -