Ogłoszenia dla doktorantów / Ogłoszenia dla pracowników

Lean in STEM – Jak wspierać kobiety w nauce i technologii

Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz Ambasada USA  zapraszają do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie na konferencję pt. “Lean in STEM – Jak wspierać kobiety w nauce i technologii”.

Kobiety stanowią połowę użytkowników rozwiązań proponowanych przez naukę i technologię, ale ich udział w ich tworzeniu był do tej pory nieadekwatnie niski. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami wielkich zmian. Na całym świecie płeć piękna zaczyna odgrywać coraz większa rolę w obszarze STEM – /Science, Technology, Engineering, Mathematics/. Tej zmianie i sposobom jej przyspieszenia poświęcona będzie konferencja “Lean in STEM – Jak wspierać kobiety w nauce i technologii

Konferencja “Lean in STEM” odbędzie się 30-ego czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a jej organizatorami są Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Ambasada USA.

Będzie ona pierwszą w Polsce próbą odpowiedzi na pytania jak (i po co?) wspierać kobiety w STEM.

Podczas konferencji /key-note speech/ wygłosi Andrea Jones z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA – szefowa projektów promujących obszar STEM wśród dziewczyn i kobiet, ogłoszone zostaną także wyniki I Ogólnopolskiego Rankingu Szkół STEM organizowanego przez miesięcznik “Perspektywy”. Ranking ten wyróżni szkoły ponadgimnazjalne, które najlepiej nauczają w zakresie matematyki, fizyki, informatyki i chemii.

Sesje tematyczne i warsztaty dotyczyć będą wagi edukacji w obszarze STEM i potrzeby jej priorytetyzacji w polityce państwa, kluczowych problemów wspierania kobiet w nauce i technologii, sposobów rozbudzania informatycznych pasji dziewczyn oraz wkładu kobiet w tworzenie kultury innowacji. Program merytoryczny tworzyć będzie*40 znakomitych panelistek i panelistów z Polski, USA, Węgier, Irlandii i Ukrainy.

Konferencja będzie okazją do spotkania wspaniałych osób i instytucji wspierających dziewczyny/kobiety w nauce i technologii i stworzenia forum wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.

Program i rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 czerwca, w zależności od dostępności miejsc na www.leaninstem.pl/konferencja

dr Bianka Siwińska
Dyrektor Zarządzająca
Fundacja Edukacyjna Perspektywy
+48 501 535 785
b.siwinska@perspektywy.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -