Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników

Nabór ekspertów do programu Granty na Granty

Wciąż poszukiwani są naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe, którzy wyrażają chęć zarejestrowania się w bazie ekspertów programu Granty na Granty

Rejestracja kandydatów na stronie https://gng.kpk.gov.pl/?page_id=26

Eksperci programu Granty na Granty będą oceniać wnioski, które później zostaną złożone do Komisji Europejskiej.

Granty na Granty to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych na koszty przygotowania wniosku projektowego w programach HORYZONT 2020, Funduszu Badawczego Węgla i Stali i programu EURATOM, pod warunkiem występowania jako koordynator projektu:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-granty-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-programach-badawczych-unii-europejskiej-nabor-wnioskow-w-ramach-ii-edycji.html

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -