Ogłoszenia dla pracowników / Wymiana naukowa

Nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta adresowanego do niemieckich uczonych planujących pobyt badawczy w Polsce.

Informujemy, że rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu o Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von Humboldta http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/. Stypendium jest przyznawane wybitnym niemieckim uczonym planującym pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Kandydatów do Stypendium mogą zgłaszać wyłącznie polscy naukowcy.

Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 EURO miesięcznie. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej fundacji Alexander von Humboldt Stiftung.

W celu zgłoszenia kandydata do Stypendium należy wypełnić wniosek na stronie http://wnioski.fnp.org.pl.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2016 r.

Więcej informacji o konkursie: http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/


Alexander von Humboldt Polish Honorary Research Scholarship: call for applications

We are pleased to inform you that registration of applications in this year?s edition of the Alexander von Humboldt Scholarship programme http://www.fnp.org.pl/en/oferta/alexander-von-humboldt-polish-honorary-scholarship/ has begun.

We encourage Polish researchers to register their candidates ? German scientists who want to conduct research at a Polish research unit of their choice. The FNP scholarship is granted for a period of 3-6 months and may be used during 3 years from the granting date. The stipend amount is currently 4,000 euros per month. The Alexander von Humboldt Scholarship is the equivalent of Humboldt-Forschungspreis, the prestigious award granted by the well-known Alexander von Humboldt Stiftung of Germany to eminent foreign scholars.

The deadline for submitting applications (and for electronic registration) is  30 September 2015.

More information: http://www.fnp.org.pl/en/oferta/alexander-von-humboldt-polish-honorary-scholarship/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -