Ogłoszenia / Studia wymienne

Pierwszy egzamin dyplomowy studenta z Ukrainy w ramach porozumienia o podwójnym dyplomie

W dniu 8 lipca 2015r. odbył się pierwszy egzamin dyplomowy studenta z Ukrainy   Rostyslava Batsenko, który pomyślnie ukończył studia magisterskie, kierunek technologie energii odnawialnej, specjalność: energetyka i automatyka biosystemów.

W ramach podpisanej umowy między Wydziałem Energetyki i Automatyki National University of Life & Environmental Sciences of Ukraine w Kijowie a naszym Wydziałem Inżynierii Produkcji, o wspólnym prowadzeniu studiów II stopnia (i tzw. „podwójnym” dyplomie), kilku studentów z Ukrainy bierze udział w tym  programie.

Jeden z nich, po pomyślnym zakończeniu studiów magisterskich realizowanych na obu wydziałach, pozytywnej ocenie pracy dyplomowej, w dniu dzisiejszym zdał egzamin magisterski przed międzynarodową komisją w składzie: prof. V. Kozyrsky – dziekan Wydziału Energetyki i Automatyki, recenzent (Ukraina), doc. V. Reshetyuk – opiekun pracy dyplomowej ze strony ukraińskiej), dr hab. P. Obstawski – opiekun pracy ze strony polskiej, prof. A. Chochowski – recenzent. Komisji przewodniczył dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW – prof. T. Nurek.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -