Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Łukasz Kozioł – rozprawa doktorska

Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

mgr inż. Łukasz Kozioł

Metoda oceny infrastruktury technicznej przeznaczonej do pielęgnacji drzew owocowych
Estimation method of technical infrastructure for fruit bearing trees surgery

Słowa kluczowe: drzewa owocowe, efektywność, metoda, pielęgnacja, pilarka
Key words: fruit bearing trees, efficiency, method, tree surgery, sawing machine

Promotor
dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW

Promotor pomocniczy
dr inż. Piotr Borowski

Recenzenci
prof. dr hab. inż. Ryszard Hołownicki – Zakład Agroinżynierii, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
prof. dr hab. inż. Jan Pawlak – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Warszawie

Termin i miejsce obrony
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

 

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Kozioła
prof. dr hab. inż. Ryszard Hołownicki
645.7 KiB19.08.2014576
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Kozioła
prof. dr hab. inż. Jan Pawlak
496.2 KiB16.07.2015408
Streszczenie rozprawy doktorskiej EN
Łukasz Kozioł
48.9 KiB28.08.2015214
Streszczenie rozprawy doktorskiej PL
Łukasz Kozioł
48.4 KiB28.08.2015248

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -