Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Agencję ds. Badań Naukowych tworzy bazę ekspertów z zakresu programu HORYZONT 2020

Agencję ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA), działająca przy Komisji Europejskiej, tworzy bazę ekspertów (wolontariuszy) z zakresu programu HORYZONT 2020

Województwo Mazowieckie od 2008 roku jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (Stowarzyszenie NEREUS). W ramach działalności Stowarzyszenia, w dniu 10 czerwca 2015 r. Województwo Mazowieckie otrzymało korespondencję z Sekretariatu Stowarzyszenia NEREUS z prośbą o rozpowszechnienie informacji dotyczącej tworzonej przez Agencję ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA), działającą przy Komisji Europejskiej, bazy ekspertów (wolontariuszy) z zakresu programu HORYZONT 2020 w dziedzinach:

  • rozwoju regionalnego;
  • ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), w tym wykorzystania zdjęć satelitarnych;
  • Inteligentnego transportu.

Zadaniem ekspertów będzie udział w pracach przy ocenie i wyborze wniosków do projektów finansowanych przez UE (Horyzont2020), jak również w monitorowaniu projektów. Obowiązki te będą wymagały głównie działalności zdalnej, ale również przewidziana jest obowiązkowa obecność przez ok. 1 do 2 tygodni w Brukseli. Eksperci (wolontariusze) nie mogą sami uczestniczyć w projektach, ponieważ muszą znajdować się poza podejrzeniem konfliktu interesów.

Wolontariusze nie będą z tytułu swoich obowiązków, jako ekspertów, otrzymywać wynagrodzenia. Niemniej jednak Komisja Europejska refunduje poniesione koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem w Brukseli podczas pobytu w czasie oceny i wyboru wniosków.

Wartością dodaną uczestnictwa będzie możliwość propagacji wiedzy na temat najnowszych trendów w zakresie technologii i usług wykorzystujących dane satelitarne oraz wiedzy o projektach finansowanych z programu Horyzont2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej REA (http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm) oraz Stowarzyszenia NEREUS (http://www.nereus-regions.eu/otheractivities).

Osoby zainteresowane pełnieniem roli eksperta muszą indywidualnie wypełnić wniosek aplikacyjny zgodnie z informacjami zawartymi na ww. stronach.

Dodatkowo Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, koordynujący prace związane z członkostwem Województwa w Stowarzyszeniu NEREUS został poproszony przez Sekretarza Stowarzyszenia o przekazanie listy osób, które złożyły aplikacje do bazy danych ekspertów REA (Research Executive Agency).

Wobec powyższego, jeśli uznacie Państwo za stosowne, proszę o przekazanie do 24 lipca 2015 r. krótkiego opisu zgłoszonych kandydatur w języku polskim i angielskim na adres Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (geodezja@mazovia.pl).

Urząd Marszałkowski nie ma wpływu na wybór ekspertów przez REA.

Potencjalni eksperci muszą indywidualnie zalogować się do bazy prowadzonej przez Agencję ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA), działającą przy Komisji Europejskiej, która niezależnie wybierze ekspertów z którymi podejmie współpracę.

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -