Ogłoszenia dla pracowników

EUSBSR Seed Money Facility is calling for new project applications

The Nordic Council of Ministers as Priority Area Coordinators for the bioeconomy part of PA Bioeconomy-Agriculture, Forestry and Fisheries of the EUSBSR, would like to inform you that the EUSBSR Seed Money Facility is calling for new project applications.

The EUSBSR Seed Money facility have the following timeline for the call:

  • 30 September 2015: recommended deadline for _project application submission to Policy Area Coordinators/Horizontal Action Coordinators for strategic assessment and issuing of letter of support
  • 30 October 2015: Submission deadline for project applications to the Seed Money Secretariat applications@eusbsr.eu
  • January 2016: decision on project approvals by the Seed Money Committee

Beforehand the Seed Money Facility offers face-to-face consultations and support to potential applicants and project idea owners during consultation days in Riga 25-26 August, 2015 (tbc.) and in Berlin on 8 September, 2015. Applicants can send their request for consultations by sending the filled in Project Idea Form, in pdf format, to seed@eusbsr.euby Friday, 14 August, 2015 (for Riga) and 21 August, 2015 (for Berlin).

For further information please contact:

Patricia Bohland
Project Officer
EUSBSR Seed Money Facility
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Grubenstrasse 20, 18055 Rostock, Germany
Tel: +49 381 45484 5292
Mobile: +49 163 600 5292
Fax: +49 381 45484 5282
mailto: patricia.bohland@eusbsr.eu 

http://seed.eusbsr.eu/

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -