Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Tydzień konsultacyjny wniosków do programu LIFE

W dniach 7-11 września 2015r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje tydzień konsultacyjny wniosków do programu LIFE

W dniach 7-11 września NFOŚiGW organizuje tydzień konsultacyjny wniosków do programu LIFE. Konsultacje będą miały charakter indywidualnego spotkania w siedzibie NFOŚiGW, w trakcie którego przedyskutowany zostanie cel i zakres przygotowanego projektu LIFE.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl do 4 września do godz. 15.00, więcej informacji pod numer tel. +22 45 90 257. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o tygodniu konsultacyjnym na stronie NFOŚiGW http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,215.html.

Szczegółowe informacje o instrumencie finansowym LIFE na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/environment/life/ i NFOŚiGW http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-ogolne/.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -