Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 65

Spis treści:

 • NOWAKOWSKI T., LISOWSKI A., STRUŻYK A., KLONOWSKI J., SYPUŁA M., CHLEBOWSKI J., KOSTYRA K., KAMIŃSKI J., ŚWIĘTOCHOWSKI A., GREEN O., LAURYN D., MARGIELSKI J. Impact of technical parameters on the horizontal resistance component when slicing soil with a duckfoot share
 • DUDNIKOV A., BELOVOD A., PASYUTA A., GORBENKO A., KELEMESH A. Dynamics of wear of the cutting elements of tillers
 • BULIŃSKI J., NIEMCZYK H. Assessment of border effect in wheat cultivation with tramlines
 • GÓRNICKI K., KALETA A. Resistance of bulk grain to airflow – a review. Part I: Equations for airflow resistance
 • GÓRNICKI K., KALETA A. Resistance of bulk grain to airflow – a review. Part II: Effect of process parameters
 • LISOWSKI A., GRELA M., SYPUŁA M., ŚWIĘTOCHOWSKI A., DĄBROWSKA-SALWIN M. Natural drying of fruit trees wood
 • NOWAKOWSKI T., WRÓBEL K. Research of parameters of cutting the stems of giant miscanthus on the resistance force
 • BLOCH-MICHALIK M., GAWORSKI M. Estimation of electricity production from biomass power plants for next three years
 • GENDEK A., ZYCHOWICZ W. Analysis of wood chippings fractions utilized for energy purposes
 • ANISZEWSKA M., KUSZPIT D. Analysis of acquisition and potential usage of conifer cones from Polish seed extraction houses between 2009–2012
 • GAWORSKI M., SIUDA A., KRUSZEWSKI T., GĄSOWSKI M. Analysis of productivity indicators in dairy farms
 • LYSENKO V., GOLOVINSKYI B., RESHETIUK V., SHCHERBATIUK V., SHTEPA V. Energy-efficient modes for management of biotechnical objects based on natural disturbances prediction
 • KLIMKIEWICZ M., TOMCZYKOWSKI P., SŁOMA J., MRUK R. Assessment of fuel spraying using schlieren system

Pełne teksty publikacji znajdują się na stronie Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 65

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -