Ogłoszenia / Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne rozpoczynające się w roku 2015/16

We wrześniu 2015r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne I rozpoczynające się w roku akademickim 2014/15.

Przyjęcie kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) kierunek Technologie Energii Odnawialnej oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbywa się na podstawie wyników z egzaminu maturalnego przeliczonych na punkty SGGW.
Przedmioty kwalifikacyjne do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia.

Wolne miejsca:

  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 25
  • Technologie Energii Odnawialnej – 10

Kandydaci zainteresowani rekrutacją powinni w terminie do dnia 14 września 2015r. zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydatów, wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Kwalifikacja oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 15 września 2015r.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż wynika to z wolnych miejsc, Wydziałowa komisja rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie wyniku egzaminu maturalnego i przyjąć kandydatów na podstawie rejestracji w SOK.

Szczegółowe informacje o terminach znajdują się na stronie internetowej rekrutacji w SGGW.

Więcej informacji o rekrutacji na studia znajduje się w zakładce na stronie internetowej Uczelni www.sggw.pl/rekrutacja. Wszystkich zainteresowanych studiami zachęcamy do zapoznania się z zasadami i kalendarium rekrutacji zamieszczonymi na wskazanej stronie rekrutacji

ZAPRASZAMY NA KIERUNKI TECHNICZNE

Kierunki studiów oczami studentów

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -