Ogłoszenia dla studentów

Zajęcia wyrównawcze dla nowoprzyjętych studentów Wydziału Inżynierii Produkcji

Zajęcia wyrównawcze z matematyki lub fizyki dla przyszłych studentów Wydziału Inżynierii Produkcji

W terminie 21-25 września 2015r. w sali 0/23, budynek 34 odbędą się zajęcia wyrównawcze z matematyki lub fizyki dla przyjętych na I rok studiów na kierunki Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnych oraz Inżynierię Systemów Biotechnicznych realizowanych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Zajęcia są bezpłatne – finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia:
telefoniczne:  22 59 368 14
e-mail: jakub_jarzabek@sggw.pl; katarzyna_owczarek@sggw.pl; magdalena_muchorowska@sggw.pl

Do pobrania
Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu zawierający zakres danych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy uczestnika projektu (469.7 KiB, 220 downloads)


Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -