Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Drafty Programów Pracy w Programie HORYZONT 2020, dla konkursów w latach 2016-2017

Komisja Europejska opublikowała niektóre DRAFTY Programów Pracy w Programie HORYZONT 2020, dla konkursów w latach 2016-2017

Informujemy, iż KE opublikowała niektóre DRAFTY Programów Pracy w Programie Horyzont 2020, dla konkursów w latach 2016-2017: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17

W połowie października br. ma nastąpić ostateczna akceptacja i publikacja Programów Pracy na Participant Portal, a tym samym otwarcie konkursów 2016.

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, by przy przygotowywaniu wniosków posługiwać się ostateczną wersją Programu Pracy (dla danego obszaru tematycznego), opublikowaną na Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html

Kontakty do pracowników Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z danego obszaru tematycznego znajdują się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=15

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

Kom.: +48 664 032 128
e-mail: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl
Website: http://www.kpk.gov.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -