Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Nabór wniosków na konkurs Southeast Asia – Europe Pilot Joint Call for Mobility

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że trwa nabór wniosków w ramach konkursu Southeast Asia – Europe Pilot Joint Call for Mobility.

Konkurs ma na celu skojarzenie zespołów badawczych z Europy i Azji Południowo-Wschodniej w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie istniejących i tworzenie nowych partnerstw). W dłuższej perspektywie ma służyć wypracowaniu mechanizmu finansowania dla przyszłych wspólnych projektów B+R.

W ramach konkursu wpierana będzie mobilność i warsztaty dla naukowców reprezentujących następujące obszary tematyczne:

  • Environmental (climate change, water resource management, smarter    cities, biodiversity & energy)
  • Health ((neglected) infectious diseases, antimicrobial drug resistance)
  • Food (agricultural productivity, sustainability and standards, value chain)

Wnioskodawcy:
Konsorcjum powinno być złożone z min. 4 podmiotów: 2 z krajów SEA oraz 2 z krajów UE. Finansowane będą tylko podmioty z krajów biorących udział w konkursie, tj: Austria, Belgia, Kambodża, Francja, Niemcy, Myanmar, Holandia, Filipiny, Polska, Tajlandia. Wnioskodawca podlega krajowym regulacjom w odniesieniu do trybu i sposobu finansowania. Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 10 000 EUR na projekt.

Termin
Wnioski można składać do 21.09.2015 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/aktualnosci/art,3472,southeast-asia-europe-pilot-joint-call-for-mobility.html

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -