Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Zaproszenie do udziału w “Successful R&I in Europe”

Zapraszamy do udziału w corocznym wydarzeniu networkingowym “Successful R&I in Europe” w ramach programy “Horizon 2020”

W dniach 5-6 listopada w Düsseldorfie odbędzie się coroczne wydarzenie networkingowe “Successful R&I in Europe” poświęcone poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

Wydarzenie corocznie skupia ponad 250 przedstawicieli świata nauki i przemysłu z całej Europy i pozostałych państw zainteresowanych nawiązaniem współpracy w ramach Horyzontu 2020.

Szczegółowe informacje oraz program znajdują się na stronie:  horizon2020.zenit.de/networking2015

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu, w szczególności do prezentacji swoich ofert współpracy podczas poszczególnych sesji.

Wygłoszenie 6 minutowej prezentacji zwalnia z opłaty konferencyjnej oraz daje możliwość łatwiejszej komunikacji z uczestnikami.

Termin zgłaszania prezentacji (call for presentations) upływa 22 października 2015 r.

Więcej informacji na stronie

Tym z Państwa, którzy nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu proponujemy przygotowanie swoich ofert w formie pisemnej na formularzu dostępnym pod adresem: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/LS_template.doc.

Ponieważ zbierzemy przesłane oferty i będziemy promowali na miejscu nie mogą one przekraczać objętością dwóch stron A4. By ułatwić nam pracę prosimy również nazywać przesyłane pliki zastępując “template” nazwą instytucji. Państwa oferty zbieramy do 25 października 2015 r.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -