Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie / Programy NCBiR

Nabór wniosków w ramach programu KONNECT

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu KONNECT (Strengthening STI Cooperation between the EU and Korea, Promoting Innovation and the Enhancement of Communication for Technology-related Policy Dialogue).

W konkursie będą finansowane projekty w ramach obszaru tematycznego Resources and Sustainability. Zgodnie z założeniami zapisanymi w dokumencie Call Text projekty te powinny być zorientowane na nowe technologie oraz unikalne i innowacyjne koncepcje w zakresie efektywności wykorzystania zasobów (resources) z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.

Kluczowe obszary można rozumieć jako: zrównoważone wykorzystanie zasobów oraz technologie recyklingu.

Konsorcjum powinno składać się z min.

  • minimum 1 partnera z Korei oraz
  • minimum 2 parterów z min. 2 różnych krajów spośród następujących: Belgia, Czechy, Niemcy, Polska, Słowacja, Turcja.

Maksymalna wartość projektu dla polskiego wnioskodawcy wynosi 40 tys. EUR

Termin składania wniosków upływa 15.11.2015 r.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dostępna jet na stronie NCBiR pod adresem http://ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/konnect/aktualnosci/art,3593,konnect-joint-call-otwarcie-naboru-wnioskow.html

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -