Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Patryk Stasiak – rozprawa doktorska

Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

mgr inż. Patryk Stasiak

Modelowanie wytwarzania biogazu rolniczego
Modelling of process agricultural biogas

Słowa kluczowe: rośliny energetyczne, wymiary cząstek, moc, zagęszczanie, kiszonka, fermentacja metanowa, biogaz, modelowanie
Key words: energetic plants, particles sizes, power, condensing, silage, methane fermentation, biogas, modeling

Promotor
prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski

Promotor pomocniczy
dr hab. inż. Krzysztof Kostyra

Recenzenci
prof. dr hab. inż. Józef Szlachta – Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Tomasz K. Dobek – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Termin i miejsce obrony
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie
bud. 18, Aula im. prof. J. Kuczewskiego
3 listopada 2015r. godz. 9.00

 

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Recenzja 1 rozprawy doktorskiej mgr inż. Patryka Stasiaka
prof. dr hab. inż. Józef Szlachta
2.3 MiB21.09.2015918
Recenzja 2 rozprawy doktorskiej mgr inż. Patryka Stasiaka
prof. dr hab. inż. Tomasz K. Dobek
1.1 MiB21.09.2015853
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Patryk Stasiak
83.8 KiB21.09.2015496

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -