Ogłoszenia dla pracowników / Ogłoszenia dla studentów

Zaproszenie na Uroczystą Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2015/16

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na

WYDZIAŁOWĄ INAUGURACJĘ
ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

która odbędzie się
5 października 2015 roku (poniedziałek) o godz. 9.00
w Auli Kryształowej SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166

Program uroczystości:

  1. Hymn Państwowy
  2. Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału dr. hab. inż. Tomasza Nurka, prof. nadzw. SGGW
  3. Immatrykulacja studentów I roku
  4. Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich
  5. Wręczenie nagród JM Rektora
  6. Wykład inauguracyjny dr. hab. inż. Michała Kopczyńskiego z Uniwersytetu Warszawskiego pt. “Europejskie średniowiecze – u źródeł współczesnej innowacyjności
  7. Gaudeamus
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -