Ogłoszenia dla studentów

Konto pocztowe dla przyjętych na pierwszy rok studiów

Konta poczty e-mail dla przyjętych na pierwszy rok studiów

Centrum Informatyczne SGGW utworzyło konta pocztowe dla nowoprzyjętych studentów Wydziału Inżynierii Produkcji.

Konta są potrzebne m.in. do pobierania i instalacji oprogramowania udostępnianego na czas studiów. Informacje o koncie i hasło dostępne są po wypełnieniu formularza na stronie https://spin.sggw.pl/kontastudenckie/

Po zweryfikowaniu wpisanych danych zostanie wyświetlony login i hasło do dostępu do poczty.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -