Inauguracja roku akademickiego / Ogłoszenia

Inauguracja studiów podyplomowych „Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych”

W dniu 9 października 2015 r. odbyła się inauguracja studiów podyplomowych „Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych”, organizowanych przez Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

Słuchaczy oraz   zaproszonych gości przywitał prof. Tomasz Nurek, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW i jednocześnie kierownik studiów podyplomowych „Systemy zarządzania jakością w LP”. Następnie głos zabrał Prorektor ds. Dydaktyki, pan prof. dr hab. Bogdan Klepacki.

Wśród zaproszonych gości obecne były osoby, które będą wykładowcami na tychże studiach, m.in. doc. Janusz Kocel z IBL, prof. Krystyna Krzyżanowska oraz dr Ewa Jaska z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, dr hab. Witold Zychowicz z Zakładu Mechanizacji Leśnictwa WIP SGGW oraz emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji prof. Jerzy Więsik.

Po przemowie Pan Dziekan zaprosił wszystkich na poczęstunek, podczas którego w miłej atmosferze uczestnicy studiów jak i prowadzący mieli okazję się poznać.

Po uroczystej inauguracji, słuchacze udali się na pierwszy wykład, który poprowadził Zbigniew Stankowski, inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Tego dnia studenci mieli przyjemność również uczestniczyć w zajęciach „Trening umiejętności interpersonalnych” prowadzonych przez Panią profesor Krystynę Krzyżanowską. W sobotnim planie zajęć prowadzone były zajęcia na temat „Wybranych elementów prawa pracy”- Zbigniew Stankowski oraz „Zarządzanie środowiskowe” – prowadzone przez Pana prof. dr hab. inż. Piotr Hewelke.

Kolejny zjazd odbędzie się 23/ 24 października 2015 roku.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -